Institutet för social civilrätt

New forms of employment and the scope of labour law

Seminarieserien Arbetsrätten i Europaperspektiv

Varmt välkommen till seminariet

New forms of employment and the scope of labour law

Tid:                              torsdagen den 14 september kl 15.00 – 17.00

Plats:                           sal Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus bifogas.

Det går också att delta online via Zoom. Logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69078792268

Inledare:                     Professor Nicola Countouris, University College London

Kommentator:           Jurist Mikael Ruukel, TCO

Diskussionen om regleringen av plattformsarbete och andra digitala arbetsformer har gjort att frågan om arbetsrättens tillämpningsområde och tillämpningskriterier har fått ökad aktualitet inom EU. Professor Nicola Countouris har mot bakgrund av den ökade fragmenteringen av arbetsrätten som skett till följd av ekonomiska, teknologiska och politiska förändringar ägnat mycken uppmärksamhet åt hur arbetsförhållanden kan och borde regleras i framtiden. Han har bland annat diskuterat ämnet i en rapport för ILO ”Defining and regulating work relations for the future of work” (ILO 2019).

Vid seminariet delger Nicola Countouris oss sina tankar och förslag om regleringen av de nya typerna av arbetsrelationer. TCO-juristen Mikael Ruukel talar om fackliga strategier för att hantera dessa.

Countouris är professor i arbetsrätt och Europarätt vid University College London (UCL). Han har tidigare varit forskningsdirektör vid Europafackets forskningsinstitut European Trade Union Institute i Bryssel.

Seminariet hålls på engelska.

Det är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg