Institutet för social civilrätt

Forskning

En inkluderande och hållbar arbetsrätt – vägen framåt

Den svenska arbetsrättsliga modellen med dess särdrag – extremt hög kollektivavtalstäckning utan statlig inblandning och oberoende fackföreningar och arbetsgivarorganisationer – har varit väl lämpad för att hantera snabb utveckling och förändring. Modellen har länge levererat både ekonomisk tillväxt och goda anställningsvillkor.   Under senare tid har modellen emellertid visat sig ha brister. Allt fler arbetstagare hamnar utanför det skydd den […]