Institutet för social civilrätt

Processrättsliga utmaningar i nytt direktiv om insyn i lönesättningen

Seminarieserien Arbetsrätten i Europaperspektiv

Varmt välkommen till seminariet

Processrättsliga utmaningar
i nytt direktiv om insyn i lönesättningen

Tid:                               onsdagen den 11 oktober kl 15.00 – 17.00

Plats:                           sal Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus bifogas.
Det går också att delta online via Zoom på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69078792268

Inledare:                     Professor Laura Carlson, Stockholms universitet

Kommentatorer:      Docent Eva Storskrubb, Uppsala universitet
                                    Johanna Ingemarsson, jurist vid Malmö mot Diskriminering

Diskussionen om direktivet om insyn i lönesättningen som antogs i maj har naturligt nog främst handlat om reglerna om lönetransparens, t.ex. att stora företag kommer att vara skyldiga att publicera information om hur mycket de betalar kvinnor och män för likvärdigt arbete, rapportera om löneskillnader och vidta åtgärder om dessa överstiger 5 procent. Men det är bara halva bilden. Direktivet innehåller också regler om kompensation till offer för lönediskriminering, påföljder för arbetsgivare som bryter mot reglerna, tillgång till rättslig prövning, skiftad bevisbörda m.m.

Vid seminariet kommer Laura Carlson att tala om de efterlevnadsmekanismer som tas upp i direktivet och särskilt de utmaningar som de innebär i den svenska rättsliga kontexten. Eva Storskrubb, docent i processrätt, och Johanna Ingemarsson, som har erfarenhet av att driva diskrimineringstvister, kommenterar.

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg

Direktiv (EU) 2023/970 om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32023L0970&qid=1686647200957

Laura Carlson: The EU pay transparency proposed directive – general overview and some comments on the rules on enforcement and sanctions” i European Equality Law Review 2022 https://www.equalitylaw.eu/downloads/5816-european-law-review-2-2022-pdf-1-189-kb