Institutet för social civilrätt

Algoritmisk arbetsledning – vad innebär de nya EU-reglerna?

Seminarieserien Arbetsrätten i Europaperspektiv

Varmt välkommen till seminariet

Algoritmisk arbetsledning
– vad innebär de nya EU-reglerna?

Tid:                              tisdagen den 14 maj kl 15.00 – 17.00

Plats:                           Hörsal 4, plan 3 i södra husen, Stockholms universitet. Lokalen ligger 9 – 10 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus bifogas.

Inledare:                     Doktorand Sonia Bastigkeit Ericstam, Stockholms universitet

Kommentatorer:        Utredare Linda Larsson, LO
Arbetsrättsjurist Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv
Docent Claes Granmar, Stockholms universitet

Arbetsledning med hjälp av AI-system är ett högriskområde enligt den förordning om artificiell intelligens som EU:s lagstiftare nyligen enats om. Därför är införandet och användningen av algoritmer i anställningsförhållandet noggrant reglerade i förordningen. Sonia Bastigkeit Ericstam inleder seminariet med en bakgrund om hur algoritmer används i arbetsledningsfunktioner och redogör därefter för det rättsliga ramverket, med fokus på dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya AI-förordningen. Även relevanta delar i det så kallade plattformsdirektivet kommer att beröras.

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg