Institutet för social civilrätt

Föreningsfrihetens gränser i ljuset av ny praxis från Europadomstolen

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

Varmt välkommen till seminariet

Föreningsfrihetens gränser
i ljuset av ny praxis från Europadomstolen

 

Tid:                              onsdagen den 23 november kl 15.00 – 17.00

Plats:                           sal Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus bifogas.

Det går också att delta online via Zoom. Logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69078792268

Inledare:                    Professor Petra Herzfeld Olsson, Stockholms universitet

Kommentatorer:     Mikael Hansson, Universitetslektor, Uppsala universitet
                                    Urban Pettersson, ordförande Svenska Elektrikerförbundet
                                    Annett Olofsson, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd

Kan en facklig organisation själv bestämma vilka som får och inte får bli medlemmar? Är det för lätt att bilda ”gula” fackföreningar i Sverige? Och är våra regler om konkurrerande kollektivavtal förenliga med Europakonventionen? Frågorna, som alla är högaktuella i Sverige, diskuteras vid seminariet med utgångspunkt från ny praxis från Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg

Länkar:                                                                                                                                    

Vlahov v. Croatia

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-217114%22]}

Association of Civil Servants and Union for Collective Bargaining and others V. Germany

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-218116%22]}