Institutet för social civilrätt

EU och den danska arbetsmarknadsmodellen ‒ ett komplicerat förhållande

Seminarieserien Arbetsrätten i Europaperspektiv

Varmt välkommen till seminariet

EU och den danska arbetsmarknadsmodellen
ett komplicerat förhållande

Tid:                               torsdagen den 23 mars kl 15.00 – 17.00

Plats:                           sal Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus bifogas.

Det går också att delta online via Zoom. Logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69078792268

Inledare:                     Professor Jens Kristiansen, Köpenhamns universitet

Kommentatorer:     Samuel Engblom, jur. dr., före detta statssekreterare (s)
                                    Charlotta Steinwall, Svenskt Näringslivs företrädare i Arbetsmarknadens EU-råds beredningsutskott
                                    Hedvig Forsselius, PTK:s företrädare i Arbetsmarknadens EU-råds beredningsutskott

I år har Danmark varit medlem i Europeiska Unionen i femtio år. I takt med att åren har gått och EU ökat sina ambitioner på det socialpolitiska området, har danskarna tvingats skapa nya lösningar för att bevara landets arbetsmarknadsmodell som ‒ i ännu högre grad än den svenska ‒ bygger på reglering genom kollektivavtal. Som ett uttryck för denna strävan har Danmark nu till sist väckt talan i EU-domstolen för att få direktivet om tillräckliga minimilöner ogiltigförklarat.

Utifrån sitt kapitel ”Den danske arbejdsmarkedsmodel og EU-retten” i antologin ”Danmark og EU gennem 50 år” kommer Jens Kristiansen att tala om Danmarks strategier genom åren. Vad har fungerat och vad har varit svårare att hantera? Och vilka lärdomar kan man dra av det danska exemplet?

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg